Zapłata należności na rachunek spoza białej listy a VAT

▶️ Od 01.09.2019 r. pojawił się nowy wykaz podatników VAT w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. 

▶️ Od 01.01.2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego na inny rachunek niż zamieszczony w białej liście naraża podatnika – nabywcę na negatywne konsekwencje podatkowe.

▶️ Podatnik ma jednak możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej, jeśli złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

▶️ Odpowiedzialność solidarna podatnika nie jest stosowana, jeżeli podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

UWAGA: MF zapowiadało wydłużenie tego terminu – na dzień dzisiejszy nie ma jednak zmian w tym zakresie.

Źródło: www.gofin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *