Zgłoszenie danych do CRBR do 13.07.2020

Termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR upływa 13.07.2020. Dotyczy to spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR przed 13.10.2019 r. 
Spółki wpisane do KRS od 13.10.2019 r. mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.
Kto ma obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych w CRBR?

  • spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.), spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W jaki sposób odbywa się zgłoszenie danych do CRBR?

  • wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR.

Źródło: gofin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *