Projekt budżetu państwa na 2021 rok ⠀

Na posiedzeniu w dniu 28.09.2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2021 rok i projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach, które służą realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Według planów Rady w 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, wydatki 486,7 mld zł, a deficyt budżetu państwa – nie więcej niż 82,3 mld zł.

Rząd założył wzrost PKB w ujęciu realnym o 4%, średnioroczną inflację w wysokości 1,8%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

Źródło: gofin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *