Zakres usług

  • bieżące księgowanie;
  • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług;
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach;
  • doradztwo w kwestiach podatkowych;
  • sporządzanie listy płac;
  • ewidencja urlopów;
  • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników

Gwarantuję terminową realizację zleceń!